top of page
เขื่อน32ไม่รวมรถ.webp

โปรแกรม C32 ( ไม่รวมรถรับส่ง )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 3 วัน 2 คืน

      Highlights กิจกรรม : ชมวิวกุ้ยหลินเมืองไทย  กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา3เกลอ สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน ชมสัตว์ยามเช้าและทะเลหมอกยามเช้า ( MorningSafari )

เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมรถรับส่ง)

 

วันแรก

11.30 น.

 • พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา

 • นำท่านลงเรือสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนน้ำสีเขียวมรกต

 • และภูเขาหินปูนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น

 • Check-in เข้าห้องพักแพพันวารีเดอะกรีนเนอรี่

 • พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงพื้นบ้านปักษ์ใต้ (มื้อที่1)

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย เช่นพายเรือคายัค เล่นน้ำ

17.00 น.

 • กิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็น ถ่ายรูปกับภูเขา 3 เกลอ                       สัมผัสดินแดนกุ้ยหลินน้อย เกาะต้นรัก

 • กิจกรรมเล่าประวัติตำนานเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียสละ      ที่อยู่อาศัยเพื่อส่วนรวมในการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน( Chiewlarn Stories Telling )

18.30 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.30 น.

 • กิจกรรมมอนิ่งซาฟารี  (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสายหมอกยามเช้า  ชมนก  และถ่ายรูปบรรยากาศ กุ้ยหลินเมืองไทย

07.30 น.

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เล่นน้ำ / เรือคายัค / โซฟาลอยน้ำ

12.00 น.

 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)  เล่นน้ำ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น.

 • กิจกรรมเดินป่า ล่องแพไม้ไผ่ ชมถ้ำปะการัง                                                          ( ช่วงวันปีใหม่และวันสงกรานต์ จะทำกิจกรรมนี้หลังทานมื้อเช้า )

19.00 น.

 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 5)

20.00 น.

 • พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

08.00 น.

 • รับอรุณด้วยสายหมอกยามเช้า อันอบอวลไปทั่วบริเวณ / รับประทานอาหารเช้า (มื้อ 6)

09.30 น.

 • Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ

10.30 น.

 • ลูกค้าถึงท่าเรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Superior room type

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

ราคาต่อท่าน (พักได้ 2 - 3 ท่านต่อห้อง)

วันที่เข้าพัก
ราคา
หมายเหตุ
ประเภทห้องพัก
วันจันทร์ - วันพฤหัส
6,650
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
Superior3
วันศุกร์ - วันอาทิตย์
7,150
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
Superior3
วันหยุดยาว - วันนักขัตฯ
7,650
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
Superior3

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาวันหยุดยาว - นักขัตฤกษ์

ราคาต่อท่าน

วันที่เข้าพัก
ราคา
หมายเหตุ
2 ท่าน
12,490
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
3 ท่าน
11,190
พัก 3 ท่าน / 1 ห้อง
4 - 19 ท่าน
8,490
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง
20 ท่านขึ้นไป
7,990
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง

*** เด็กอายุ 5 - 11 ปี ครึ่งราคา อายุต่ำกว่า 5 ปี ฟรี

Family room type

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาวันธรรมดา จันทร์ - พฤหัส

ราคาต่อท่าน

จำนวนผู้เข้าพัก
ราคา
หมายเหตุ
2 ท่าน
9,490
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
3 ท่าน
8,490
พัก 3 ท่าน / 1 ห้อง
4 - 19 ท่าน
6,490
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง
20 ท่านขึ้นไป
6,290
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ราคาวันหยุด ศุกร์ - อาทิตย์

ราคาต่อท่าน

จำนวนผู้เข้าพัก
ราคา
หมายเหตุ
2 ท่าน
11,490
พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง
3 ท่าน
10,490
พัก 3 ท่าน / 1 ห้อง
4 - 19 ท่าน
7,990
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง
20 ท่านขึ้นไป
7,490
พัก 3 - 5 ท่าน / 1 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งที่รวมในแพ็คเกจ / อื่นๆ

Notice.png
bottom of page