Our Accommodation Partner

แหล่งท่องเที่ยวและที่พักอื่นๆของเรา                           

  1.เขาสก

ภูผาและลำธาร

เขาสกบูติคเเคมป์  

2. ขนอม

ชลนภารีสอร์ต

3.คีรีวง

3.1 ที่พักของคีรีวง

เขาเหมนรีสอร์ท

เรือนผักกูด

3.2 ร้านอาหารของคีรีวง

เรือนผักกูด

4.แหล่งท่องเที่ยวชุมชน                          

4.1 อ.คีรีรัฐนิคม 

ถ้ำสิงขร

ป่าน้ำราด

คลองน้ำใส

4.2 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ศาลหลักเมือง

วัดหลวงพ่อพัฒน์ 

ตลาดน้ำประชารัฐ

ร้านอาหารในเมือง.

ลำพู

ภูณิศา

ขนมจีนเส้นสด

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created