ล่องเรือชมธรรมชาติกุ้ยหลินเมืองไทย

29-08-59 Panveree the greenery resort-25
DSC_5115.jpg
DSC_5019 1.jpg