ประวัติผู้บริหาร

ประวัติ  
ชื่อ ​​ ณัฐนวรรธ   ศักดา.   

เกิดเมื่อวันที่   17 มีนาคม พ.ศ. 2523 
ตำแหน่ง:ผู้บริหารแพพันวารีย์ เดอะกรีนเนอรี่ & ต้นรักทัวร์ 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี​คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปริญญาโท​คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
​​ผ่านการอบรมหลักสูตร บริการธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.                                                       ผ่านการอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหารรุ่นที่13 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส

(Executive Program inHotel Management EPHM#13)
 
ประวัติการทำงาน 
พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท มังกรหยก กรุ๊ป จำกัด
พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน  ผู้บริหารแพพันวารีย์ โซนเดอะกรีนเนอรี่และต้นรักทัวร์
พ.ศ.2554 -ปัจจุบัน  อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว  จ.สุราษฏร์ธานี
พ.ศ.2553-2554​    ผู้อำนวยการผลิตและดำเนินรายการสารคดีทางโทรทัศน์“รายการเปิดโลกเมืองไทย”ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.11.                                                        

พ.ศ.2556-พ.ศ.2557อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว ม.ตาปี    

พ.ศ.2554-พ.ศ.2556  รักษาการณ์เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจ.สุราษฎร์ธานี     กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ.2550-2553​ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สุราษฏร์ธานี
พ.ศ.2551-2553​  ผู้ดำเนินรายการสารคดีทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “รายการเปิดโลกเมืองไทย”ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี
พ.ศ.2548-2549​ มัคคุเทศก์ทั่วไป
พ.ศ. 2545-2546​ผู้สื่อข่าวพิเศษ หนังสือพิมพ์ Job & Sport หนังสือพิมพ์ในเครือฐานเศรษฐกิจ

 
 ผลงาน 

พ.ศ.2552      เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านมัคคุเทศก์ประเภทดีเยี่ยมได้รับเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ.2558      เป็นผู้บริหารบริษัททัวร์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานได้รับโล่รางวัล เชิดชูเกียรติบริษัททัวร์มาตราฐาน ดีเยี่ยม จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ.2561      เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด"สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร" THAILAND FOOD TORISM CHALLENGE (Locallicious)   จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผลงาน

 • พันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ เชี่ยวหลาน

รีสอร์ท ที่พักยอดเยี่ยมแห่งปี พันวารีย์ เดอะกรีนเนอรี่  เขื่อนเชี่ยวหลาน

ผู้เนรมิตแพพันวารีย์

ผู้บุกเบิกแพพันวารีย์

เขื่อนเชี่ยวหลาน

 • YouTube Social Icon

ตั้งพิกัดแพพันวารีย์เชี่ยวหลาน:

 • YouTube Social Icon

Mv: เปิดโลกเมืองไทย.

 • YouTube Social Icon

ปิดกีฬาทางน้ำสุราษฎร์ธานี:

 • YouTube Social Icon

เปิดโลกเมืองไทย Ep:เที่ยวน้ำตกยวนสาวและหินพัด

 • YouTube Social Icon

รายการ72 ชั่วโมง:

 • YouTube Social Icon

รายการสถานีสยามช่องททบ.5

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

 • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created