Big Promotion !!! ซื้อ1แถม1
PanvareeTheGreenery "ชวนคุณเที่ยวเมืองสุราษฎร์ฯ"
จองที่พัก แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 1คืน แถม ที่พักโรงแรมในตัวเมืองอีก1คืนพร้อม Package Tour ล่องเรือชมหิ่งห้อยแม่น้ำตาปีและรถรับ-ส่ง สนามบินฟรี!!

ราคา 3950บาท/ท่าน ลูกค้า 4ท่านขึ้นไป จำนวน 10 กรุ๊ปแรกต่อเดือน เข้าพักเฉพาะ(จันทร์-พฤหัส)
ตั้งแต่ เดือน1มิถุนายน-31กรกฎาคม 2561
เงื่อนไข
โปรแกรมนี้รวม :
     -  อาหาร 3 มื้อแรก /ส่วนอาหาร 3 มื้อหลัง (ลูกค้าต้องชำระค่าอาหารด้วยตนเอง)
     -  ที่พักในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี /มัคคุเทศก์ /ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
     -  ทัวร์ ล่องเรือชมหิ่งห้อย แม่น้ำตาปี
     -  รถรับ-ส่ง จากสนามบิน เวลา รับ : 9.00 น. ส่ง : 8.00 น.
     -  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในทุกๆกรณี
     -  ไม่สามารถใช้ร่วมกับPromotion อื่นๆได้
     -  สามารถเข้าพัก เฉพาะ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี (เท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2561
*** Promotion นี้ สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created